PROJEKTS

Projekta Apraksts

Saskaņā ar Autisma biedrības datiem autisms, kas ir atzīts 7 miljoniem cilvēku, ir visstraujāk augošais traucējuma veids, gada laikā palielinoties diagnosticēto personu skaitam pat par 10-17%. Autiskā spektra traucējumi (AST) katru cilvēku ietekmē atšķirīgā pakāpē. Tas ir sarežģīts attīstības traucējums mūža garumā, ko raksturo sociālās komunikācijas, sociālās mijiedarbības un sociālās iztēles traucējumi. AST ietekmē to, kā cilvēks uztver pasauli un mijiedarbojas ar citiem, apgrūtinot sociālo uztveršanu un interpretēšanu. Tomēr cilvēki ar AST var būt tik pat rūpīgi, precīzi un vērīgi kā ikviens. Kā ikvienam cilvēkam ar AST ir savas stiprās puses, ko var veiksmīgi izmantot daudzās profesijās. Neskatoties uz to, pašreizējie nodarbinātības dati personām ar AST liecina, ka viņiem ir mazāka iespēja strādāt nekā citiem cilvēkiem no citām traucējumu grupām (Newman et al., 2009). Daudzi cilvēki ar AST, pat tie, kuriem ir nozīmīgas problēmas, pauž interesi strādāt (Target & Wehman, 2009). Faktiski jaunieši ar AST ziņo, ka darba atrašana viņu dzīvi uzlabotu vairāk nekā jebkas cits (Barnard, Harvey , Poters un Prior, 2001). Tas ir vislabākais veids, kā tiešā veidā uzlabot savu dzīves kvalitāti un iesaistīties savas dzīves uzlabošanā, sniedzot savu ieguldījumu tādās pamata lietās kā mājokļa, pārtikas, apģērba un citu dzīvē nepieciešamo pakalpojumu finansēšana. Vidējs vai pat augsts intelekts negarantē darba iegūšanu vai saglabāšanu jauniešiem ar AST. Lai gūtu panākumus darba vidē, ir būtiski apgūt vairākas prasmes, piemēram, darba meklēšanas, sociālās, komunikācijas prasmes. Darba meklēšanas prasmes ir CV sagatavošana, darba intervijas prasmes, ģērbšanās stils utt.. jauniešiem ar AST svarīgi ir apgūt arī prasmes, kas saistītas ar funkcionālajām prasmēm darba vietā darba saglabāšanai un lai gūtu panākumus darba vidē - sociālās un komunikācijas prasmes, pozitīvu attiecību veidošana un kontaktu veidošana ar kolēģiem. Jauniešiem ar AST, lai kļūtu iekļautos darba tirgū, šo prasmju apguve ir būtiska. Projekta mērķis ir: - izstrādāt, aprobēt, kā arī vēlāk publicēt inovatīvu atbalsta materiālu pedagogiem, lai nodrošinātu visu nepieciešamo atbalstu jauniešiem ar AST apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai iekļūtu darba tirgū un gūtu panākumus darbā. - īstenot izglītojošus kursus jauniešiem ar AST darba meklēšanas prasmju pilnveidošanā.

Letekme

Sadarbībā ar partneriem izstrādājot inovatīvus atbalsta materiālus pedagogiem, īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, vēlamies informēt gan vietējo sabiedrību, gan pozitīvi ietekmēt visu kopienu. Projekta rezultātā mēs sagaidām šādus rezultātus: Palielināt pedagogu zināšanas, prasmes un iemaņas, apmācot jauniešus ar AST par darba iegūšanai un noturēšanai nepieciešamajām prasmēm, lai sagatavotu viņus darba tirgum un palīdzētu gūt panākumus. Nodrošināt vietējās sabiedrības informētību par projektu un jauniešu ar AST iespējām darba tirgū. Veicināt dialogu par jauniešiem ar AST un viņu iespējām darba tirgū ar politikas veidotājiem, izglītības centriem, neatkarīgām struktūrām. Popularizēt Eiropas sadarbības priekšrocības attiecībā uz pieredzi un praksi kopīgu interešu jautājumos. Atbalstīt gan izglītības un labklājības politikas veidotājus un īstenotājus, lai veicinātu tādu aktivitāšu īstenošanu, kas uzlabo izglītības programmas jauniešiem ar autismu un viņu prasmju un kompetenču pilnveidi un attīstīšanu darba meklējumos vai panākumu gūšanai darba vietā. Uzlabot pedagogu, kas strādā ar AST, profesionālās pilnveides kursu kvalitāti un nodrošināt kvalitatīvu tālākizglītību.

Sazināties

Mēs labprāt dzirdētu no jums.