NEWORK PROJEKTS

Projekts

Saskaņā ar Autisma biedrības datiem autisms, kas ir atzīts 7 miljoniem cilvēku, ir visstraujāk augošais traucējuma veids, gada laikā palielinoties diagnosticēto personu skaitam pat par 10-17%. Autiskā spektra traucējumi (AST) katru cilvēku ietekmē atšķirīgā pakāpē. Tas ir sarežģīts attīstības traucējums mūža garumā, ko raksturo sociālās komunikācijas, sociālās mijiedarbības un sociālās iztēles traucējumi. AST ietekmē to, kā cilvēks uztver pasauli un mijiedarbojas ar citiem, apgrūtinot sociālo uztveršanu un interpretēšanu. Tomēr cilvēki ar AST var būt tik pat rūpīgi, precīzi un vērīgi kā ikviens. Kā ikvienam cilvēkam ar AST ir savas stiprās puses, ko var veiksmīgi izmantot daudzās profesijās.

NEWORK PROJECT

Ar NEWork projektu mēs sagaidām: palielināt pedagogu zināšanas, prasmes un iemaņas, apmācot jaunus pieaugušos ar autismu par maigām prasmēm, kas nepieciešamas, lai sagatavotu viņus iestāties darba tirgū un gūt panākumus.

Latest News

Sazināties

Mēs labprāt dzirdētu no jums.

Skip to content