PARTNERI

Partners

Sic

VsI Socialiniu inovaciju centras

VsI Socialiniu inovaciju centras (SIC) ir privāta bezpeļņas reģionālā organizācija, kas darbojas no 2009. gada. SIC cenšas radīt, pieņemt un īstenot dažādas sociālās inovācijas sociālajā darbā un neformālās izglītības jomā, sniedzot pakalpojumus gan profesionāļiem, brīvprātīgiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem, sociālai atstumtībai pakļautajām grupām (jaunieši, tostarp ar īpašām vajadzībām, ilgstoši bezdarbnieki, riska grupas ģimenes un personas, invalīdi, migranti utt.). SIC nodrošina ar pakalpojumiem mērķa grupas; nodrošina viņus ar informāciju, konsultācijām un izglītojošām aktivitātēm; iniciē, piedalās un īsteno gan vietējos, gan starptautiskos projektus sociālā darbā un mērķa grupu neformālās izglītības jomā.

innovation

Innovation Hive

Inovāciju strops (Innovation Hive) ir privāta bezpeļņas organizācija, kas atrodas Grieķijā un specializējas pētniecības un inovāciju jomā. Darbības ilgtermiņa mērķis ir uzlabot Eiropas sabiedrību ekonomisko un sociālo kohēziju, savukārt šaurākais mērķis ir atrast risinājumus jaunajām inovācijas problēmām, panākt izaugsmi, ilgtspēju un maksimāli palielināt ietekmi uz sabiedrību. Organizācijas filozofija, lai sasniegtu šos mērķus, ir balstīta uz koprades metodoloģijā un četrkāršās spirāles pieejā. Organizācijai svarīgs ir rūpniecības, zinātnes un sabiedrības ieinteresēto personu iesaistīšanās mērķis – izveidot saikni starp uzņēmumiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un pilsoniskajiem dalībniekiem, lai attīstītu zināšanu, prasmju, rīku, vērtību un motivācijas kombināciju. Tāpat organizācijas uzdevums ir panākt atšķirību vietējā sabiedrībā un gūt panākumus visaugstākajā līmenī sociālās inovācijas koncepciju aspektā.

Logo-DrawingToHealth_halfsize1

Stichting Drawing to Health

Drawing to Health ir nevalstiska organizācija, kas ir apņēmusies uzlabot jauniešu labklājību. Tiek plaši izmantota vizuālā valoda, lai gūtu ieskatu par to, kas jauniešus virza un kas viņus aptur. Organizācija ir svarīga kopienas daļa, kas aktīvi sociāli iesaistās sabiedrībā. Tādā veidā viņi palīdz cilvēkiem ar komunikācijas problēmām sniedzot viņiem nepieciešamo palīdzību. Misija un vīzija: Palīdzēt jauniešiem iegūt vietu sabiedrībā. Iedvesmot jauniešus darīt labāk. Nodrošināt koučingu, apmācību un konsultācijas. Ieguldīt peļņu jaunatnes darbiniekos, lai dotu viņiem iespēju attīstīties tālāk. Piedāvājiet atbalstu ceļa izdevumiem, administrēšanai un apmācībai.

Stando Ltd

STANDO LTD (STANDOUTEDU) ir pētniecības un izglītības organizācija, kas atrodas Kiprā un ir veltīta pētniecības un inovācijas attīstībai. Centrs ir apstiprināts kā PIA centrs, kuru akreditējusi Kipras Cilvēkresursu attīstības pārvalde. Uzņēmuma spēks ir galvenokārt augsti kvalificētajā komandā, kā arī sadarbības partneru tīkls visā pasaulē. Organizācijā apvienojušies pieredzējuši akadēmiķi, pētnieki un praktiķi, kas ir apņēmušies īstenot liela mēroga līdzfinansētus projektus un sadarboties ar organizācijām no Kipras un visā pasaulē. Organizācija aktīvi piedalās nacionālo un starptautisko projektu plānošanā un īstenošanā, kuru mērķis ir piedāvāt novatoriskus risinājumus, kas veicina cilvēku attīstību un sabiedrības saliedētību.

University of Latvia

Latvijas Universitāte (LU) ar 15 000 studentiem, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena no lielākajām pētniecības universitātēm Baltijas valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, sociālajās un dabaszinātnēs. Latvijas Universitāte veicina Latvijas sabiedrības un valsts attīstību, garantē studentiem iespēju iegūt izcilu augstāko izglītību un profesionālās iemaņas, kā arī personīgi pilnveidoties zinātniskā un radošā darbā. LU pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības attīstībai un atbalsta dažādas mobilitātes shēmas.

SC PSIHOFORWORLD

 

“SC Psihoforworld” was established in April 2016 as a follow-up to the “Individual Psychology Cabinet David Anca” set up in 2012. The legal status change was made by expanding the psychological services within our organization, namely work and organizational psychology, clinical psychology, transport psychology, defense psychology and cultural heritage as a means of therapy.

For about five years we have collaborative relationships with clinics specialized in occupational medicine, both locally and regionally. Currently we have collaborative relationships with the Health Clinics “Health Plus” in Braila and Galati.

We had create projects on cultural heritage “Culture for my city” aimed to revive and reinvigorate the local traditions and cultural life of our city and region. Also, because we have extensive experience in working with people with disabilities, we have contributed to the development of communication and friendship relationships between students with disabilities and students without disabilities. Also through the participation of the Pro-Europe Roma Party Association, we have involved Roma children and young Roma people. Where we had contributed to the process of social integration and inclusion of children and young people with disabilities or other ethnicities. The members of the local community had the opportunity to discover the cultural riches of the minorities living in Braila.

 

Susisiekti

Mēs labprāt dzirdētu no jums.