REZULTĀTI

Rezultāti

IO1 - Joint curricula and training programme for soft skills development of young adults with ASD

Kopīgi izstrādātās izglītības programmas mērķis ir palīdzēt pedagogiem izmantot piedāvātās metodes un integrēt tās praksē.

IO1 aktivitātes ietvaros jauniešu ar AST izglītotāji – pasniedzēji – iesaistīsies efektīva apmācības kursa plānošanā, organizēšanā un īstenošanā. Kursu laikā būs piedāvāti konkrēti ieteikumi un vadlīnijas zināšanu un kompetences pilnveidei. Dalībnieki tiks iesaistīti diskusijās par dažādiem jēdzieniem, teorijām un jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu ar AST prasmju apguvi, lai sagatavotu viņus darba tirgum un panākumiem darba vietā. Tas ir paredzēts, lai palīdzētu jauniešu izglītotājiem atlasīt saturu un aktivitātes. Tas apvienos visus savstarpēji saistītos mācību procesa aspektus, atzīstot to vispārējo situāciju nozīmi, kuras pedagogam ir jārisina, vadot apmācības kursu, un identificējot jaunas situācijas un jautājumus, kas prasa viņu rīcību. Precīzāk, IO1 mērķis ir sniegt padziļinātu novatorisku metodoloģisku pieeju, lai iemācītu darba meklētāja un citas darba tirgum nepieciešamās prasmes jauniešiem ar AST.

IO2 - Soft Skills development online tutorials for individuals with autism

IO2 aktivitātes ietvaros projekta konsorcijs izstrādās jaukta tipa apmācības kursu (blended learning), kurā būt tiešsaistes un klātienes moduļi (kurus varēs lejupielādēt pdf formātā).

Tās būs lekcijas un vebināri e-apmācības platformā, tie būs paredzēti jauniešiem ar autismu, kur būs iespēja darboties virtuālajā mācību vidē, kur būs iespēja attīstīt darba tirgum nepieciešamās prasmes un atšķirībā no klātienes klases var būt daudz draudzīgāka un ar mazākiem ierobežojumiem tieši jauniešiem ar autismu.

IO3 - NEWork e-learning platform

E-mācību platforma būs projekta ietvaros izstrādāts atbalsta rīks, kas kalpos kā galvenais atbalsts gan jauniešu izglītotājiem, gan jauniešiem ar AST.

NEwork projektā izstrādātā Nework e-mācību platforma ir novatorisks veids, kā mācībās iesaistīt tos, kas nevar piedalīties klātienes mācībās. Lai gan patiešām daudzi vēlas izglītoties, taču ne visiem tas ir iespējams dažādu iemeslu dēļ. Tādēļ E-mācības ir lielisks veids, kā dot piekļuvi zināšanām daudziem cilvēkiem, arī tiem, kam iepriekš šāda iespēja nebija. Saturs tiks izvēlēts un veidots atbilstošs, lai to varētu izmantot pēc iespējas plašāks loks interesentu. Platforma nodrošinās plašu pieejamību zināšanām.

Sazināties

Mēs labprāt dzirdētu no jums.