ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα

ΙΟ1- Συλλογικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων με ΔΑΦ.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές στην πρακτική εφαρμογή του νέου παραγόμενου υλικού απο τη θεωρία στην πράξη.

Το πρώτο παραδοτέο, θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές βήμα- βήμα σε μια διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και παράδοσης ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατάρτισης. Θα προσφέρει στέρεες βάσεις και καθοδήγηση σε αυτούς ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους ενώ ταυτόχρονα να τους εμπλέξουν σε μια ουσιώδη συζήτηση για διάφορες έννοιες, θεωρίες και θέματα γύρω απο την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ώστε να τους εκπαιδεύσουν για να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Σκοπός είναι να αποφευχθούν οι παρανοήσεις και να εφαρμοστούν οι δραστηριότητες με το σωστό τρόπο. Το πρόγραμμα αυτό θα φέρει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της μαθησιακής διαδικασίας ώστε να αναγνωριστεί η σημασία της υπάρχουσας κατάστασης που ένας εκπαιδευτής ατόμων με αυτισμό πρέπει να διαχειριστεί και να αναγνωρίζει νέες καταστάσεις και δεδομένα που απαιτούν δράση και ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, το ΙΟ1 θα παρέχει μια εκ βάθους, καινοτόμα μεθοδολογική προσέγγιση, ώστε να διδαχθούν κοινωνικές δεξιότητες σε νέους με ΔΑΦ.​

IO2- Διαδικτυακά Μαθήματα για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό

Στο δέυτερο παραδοτέο, οι εταίροι του έργου, θα αναπτύξουν μια σύνθεση διαδικτυακών εκπαιδευτικών διαδικασιών σε μορφή μαθήματος.

Πρόκειται για μια μορφή διαδικτυακών ενοτήτων (οι οποίες θα μπορούν να αποθηκευθούν σε μορφή pdf), διαδικτυακές ομιλίες και σεμινάρια στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, που απευθύνονται σε νέους ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ως ένα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον για να αναπτύξουν δεξιότητες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος φορεάς να έχει πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα, ανα πάσα στιγμή. Τα μαθήματα θα είναι καταλλήλως διαμορφωμένα ώστε να δίνουν την επιλογή απόκτησης της μάθησης πέρα απο τους περιορισμούς και τα στεγανά της παραδοσιακής μεθοδολογίας διδασκαλίας που πολλές φορές είναι αναποτελεσματική σε άτομα με αυτισμό.

ΙΟ3- Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης NEwork.

H πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει το εργαλείο του έργου που θα υποστηρίξει ουσιαστικά όλα τα παραδοτέα που προαναφέρθηκαν και θα συνεισφέρει στη βάση της μάθησης τόσο για τους εκπαιδευτές του αντικειμένου όσο και για τους ίδιους τους ενήλικες με αυτισμό.

H πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει το εργαλείο του έργου που θα υποστηρίξει ουσιαστικά όλα τα παραδοτέα που προαναφέρθηκαν και θα συνεισφέρει στη βάση της μάθησης τόσο για τους εκπαιδευτές του αντικειμένου όσο και για τους ίδιους τους ενήλικες με αυτισμό. Η πλατφόρμα NEwork είναι ένας καινοτόμος τρόπος να εμπλακούν οι απομακρυσμένοι μαθητές σε μια διαδικασία κατάρτισης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα θέλουν να παρακολυθήσουν τέτοιου είδους προγράμματα αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούν να παραστούν φυσικά σε αυτά. Οι πλατφόρμες αυτές διαδικτυακής και απομακρυσμένης μάθησης είναι πλέον δημοφιλείς και προτιμούνται απο αυτούς τους ανθρώπους.
Το κατάλληλο περιεχόμενο θα αναπτυχθεί με βάση όλα τα παραδοτέα και τις σωστές παιδαγωγικές μεθόδους. Οι τελικοί χρήστες θα χρησιμοποιήσουν διαδικτυακές λύσεις απόκτησης της γνώσης που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην επιμόρφωση και την πληροφορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.