ΕΡΓΟ

Περιγραφή Έργου

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αφορούν διαταραχές που επηρεάζουν κάθε άτομο σε διαφορετικό βαθμό. Πρόκειται για μια περίπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή η οποία χαρακτήριζεται απο εμπόδια στην κοινωνικοποίηση, την αλληλεπίδραση και την κοινωνική φαντασία ( Wing & Gould, 1979). Με περισσότερα απο 7 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, οι ΔΑΦ αναγνωρίζονται ως οι πιο γρήγορα αυξανόμενες διαταραχές, με ετήσιο χρόνο αύξησης 10-17%, σύμφωνα με την Εταιρία Αυτισμού. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τον τρόπο που τα άτομα αυτά αντιλαμβάνονται τον κόσμο και αλληλεπιδρούν με άλλους, δυσκολεύοντας τους να απομονώσουν κοινωνικές ενδείξεις, να τις επεξεργαστούν και να τις ερμηνεύσουν. Η κοινωνική αλληλεπίδραση επομένως τους δυσκολεύει καθώς δεν είναι σε θέση να «διαβάσουν» τους ανθρώπους και τα συναισθήματα τους. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι που είναι στο Φάσμα του Αυτισμού, είναι συχνά συνεπείς στη δουλειά τους, ενδελεχείς και παρατηρητικοί. Παρόλα αυτά, τα εργασιακά δεδομένα σήμερα για τα άτομα του φάσματος, δεν είναι ενθαρρυντικά, δείχνοντας πως έχουν λιγότερες ευκαιρίες για εργασία σε σχέση με άτομα που έχουν άλλες ιδιαιτερότητες, ειδικές ανάγκες και ικανότητες. (Newman, 2009). Πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στο Φάσμα, ακόμη και αυτοί με περισσότερες δυσκολίες, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να εργαστούν (Target & Wehman, 2009). Στην πραγματικότητα, οι νέοι ενήλικες με διαταραχές αυτισμού αναφέρουν πως η εύρεση εργασίας θα βελτίωνε την ποιότητα της ζωής τους όσο τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί όταν αποκτήσουν μια επικεδρή απασχόληση με αξιοπρέπεια, μπορούν να συνεισφέρουν σε βασικές ανάγκες όπως η σίτιση, η στέγαση, η ενδυμασία και οι υπηρεσίες, που είναι απαραίτητα στη ζωή τη δική τους και την οικογένεια τους. Επομένως, όσοι ανήκουν στις ΔΑΦ, χρειάζονται καθοδήγηση για να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που να επικεντρώνονται αρχικά στις δεξιότητες εύρεσης εργασίας (π.χ. προετοιμασία βιογραφικού, διαχείριση διαδικασίας συνέντευξης, κώδικες ενδυμασίας κα.) καθώς και λειτουργικές δεξιότητες ώστε να επιβιώσουν και τελικά να πετύχουν στον εργασιακό τομέα ( επικοινωνιακές δεξιότητες, δικτύωση και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους κα.) Συνολικά το έργο στοχεύει: • Στην κατασκευή, δοκιμή και δημοσίευση ενός πρωτοποριακού πακέτου κατάρτισης για εκπαιδευτές που θα τους υποστηρίξουν για να διδάξουν νέους με ΔΑΦ ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για το εργασιακό περιβάλλον • Στην παράδοση προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να εκπαιδευτούν απευθείας νέοι με ΔΑΦ σε ένα σύνολο κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και στην παράδοση αυτών των μαθημάτων σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εκπαιδευτών ώστε να ενισχυθεί η επίδραση των προγραμμάτων.

Αποτελέσματα

Μέσω της ανάπτυξης του υλικού και των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στη χώρα κάθε εταίρου και της διάχυσης της γνώσης του προγράμματος, αποσκοπούμε στην θετική αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα. Με το έργο NEWORK προσδοκούμε:
• Στην αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών καθώς και τις ικανότητες τους στην εκπαίδευση νέων ενήλικων με αυτισμό ώστε να προετοιμαστούν και να εισαχθούν επιτυχώς στον εργασιακό τομέα.
• Την ενημέρωση και επίγνωση της τοπικής κοινότητας για τον τομέα του έργου.
• Την ενθάρρυνση των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, των κέντρων κατάρτισης και ανεξάρτητων φορέων, ώστε να προαχθεί ο διάλογος γύρω απο την εκπαίδευση ανθρώπων με αυτισμό σχετικά με δεξιότητες απαραίτητες για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
• Την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των Ευρωπαϊκών Συνεργασιών σχετικά με εμπειρίες και πρακτικές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
• Την υποστήριξη βελτιώσεων σε Υπουργεία Παιδείας, Φορείς Πιστοποίησης και Διαμόρφωσης Πολιτικών σε μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μπορούν να ενισχύσουν τα προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό στην αναζήτηση εργασίας.
• Στην βελτίωση των επαγγελματικών προγραμμάτων ανάπτυξης των εκπαιδευτών των ΔΑΦ, για μια πιο ποιοτική εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.